URBANIZATZE JARDUERA PROGRAMA (UJP)Salburua eta Zabalganako hiriaren ekialde eta mendebalderanzko zabaltzerako Hitzarmenaren Bigarren Eranskinaren onespenaren ondorioz jaio zen, non urbanizatze eta eraikitze epeak higiezinen merkatuaren gaur eguneko egoerara egokitzearen, etxebizitzen bataz besteko gainazalari buruz aldaketak egitearen eta hiri sarearen jarraitasuna eta trinkotasuna hobetzearen egokitasuna azaltzen den.

Bere helburua alderdikatutako lurzoru urbanizagarri eta finkatu gabeko hiri-lurretan lekututako Jardueren erregulazio eta antolaketa da.

  • Pdf planoak jaitsi

01- Kokapena

02- Jardute eremuaren mugaketa. Zabalgana

03- Jardute eremuaren mugaketa. Salburua

04- Urbanizatze eta eraikitze guneen kokapena. Zabalgana

05- Urbanizatze eta eraikitze guneen kokapena. Salburua

06- Eraikitze etapak. Zabalgana

07- Eraikitze etapak. Salburua

08- Eraikitze erregimena. Zabalgana

09- Eraikitze erregimena. Salburua

10- Urbanizatze faseak. Zabalgana

11- Urbanizatze faseak. Salburua

12- Antolamendu xehatua. Aurretiko egoera. Zabalgana

13- Antolamendu xehatua. Aurretiko egoera. Salburua

14- Antolamendu xehatua. Gaur egungo egoera. Zabalgana

15- Antolamendu xehatua. Gaur egungo egoera. Salburua

16- Aurretiko zolatzea. Zabalgana

17- Aurretiko zolatzea. Salburua

18- Zolatze proposamena. Zabalgana

19- Zolatze proposamena. Salburua

20- Ur hornidura. Zabalgana

21- Ur hornidura. Salburua

22- Euri-uren saneamendua. Zabalgana

23- Euri-uren saneamendua. Salburua

24- Fekalen saneamendua. Zabalgana

25- Fekalen saneamendua. Salburua

26- Elektrizitatea. Zabalgana

27- Elektrizitatea. Salburua

28- Hiriguneko argiteria. Zabalgana

29- Hiriguneko argiteria. Salburua

30- Telekomunikazioak. Zabalgana

31- Telekomunikazioak. Salburua

32- Gas hornidura. Zabalgana

33- Gas hornidura. Salburua

34- HHS. Zabalgana

35- HHS. Salburua

36- 1 alderdiko lur-zatiketa. Zabalgana

37- 2 eta 3 alderdietako lur-zatiketa. Zabalgana

38- 4 alderdietako lur-zatiketa. Zabalgana

39- 5 alderdietako lur-zatiketa. Zabalgana

40- 6 alderdietako lur-zatiketa. Zabalganaa

41 - 8 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

42- 9 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

43- 10 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

44- 11 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

45- 12 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

46- 13 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

47- 14 alderdietako lur-zatiketa. Salburua

  • Babes, Zuzentze eta Konpentsatze Neurriak Urbanizatze Proiektuetan
  • Neurketak eta Aurrekontuak
  • UJP Memoria 2012ko urria
  • UJP Birpartzelazio proiektua
  • UJP Birpartzelazio proiektuko txosten teknikoa
  • Birpartzelazio proiektuko onespena
  • Birpartzelazio proiektuko onespenaren absenteentzako jakinarazpena
  • Beharrezko birpartzelazioko Proiektuaren onespena